Remove this ad

Lead

Sep 12 06 7:56 PM

Tags : :

oh bake ... its sunil's smile n the fuckin jerry .. maa gadha lhaa ako .. thilhaa lalhi boe... maa balaa bodu nukoh

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#2 [url]

Sep 12 06 9:19 PM

jerry thilhaa ah ingeytha majeediya thereyah vadhegen ulhun paper thah liyunu lhaa eh. ??? furathama eiy majeediya gole ehves noon... ma liyuny .. kae thee galhi eh bodu ,,. mamy dharumavantha gole eh.. ma kaleya ohnaane jehifa kurinves... kaley thi heekury e liyuny kaley class lhaa eh kamah.. ma liyuny.. kaley majeediya ga kandaa fonithaka ehchehi ma adu ahan.. ma dhiyain open day ahves.,,. thilhaa maa gatiyya kameh kohbala.. lalhi boe goru boe thilha amaa kuni fui ... thilhaa ge foto thah ma vagah negy kae class lhaa ehge compun ... den fihthaalaa ...
[SIZE=14][COLOR=red] [B] bake OFF

Quote    Reply   

#3 [url]

Sep 12 06 10:51 PM

Nagoo kendiyaa kon gahdaeh ? maa foakey foakey thi veedhenee ? maa thelhey lhaayakah vegen ? maa openday ah dhevey lhaayakah vegen ? haadha sihrunney dho ? kaey ah jerry gaaga nuvess ledey ne .. fenvareh nooney nagookendi thi heybeyligen anga galhanee .. nikan fenvarah hury yaa kaey kurimah chah aiss veedhibala dhossfoa kaaa

Quote    Reply   

#4 [url]

Sep 12 06 10:58 PM

thilhaa fada boa..... thilhaa maa gadhai yaa adhebe ladan magaa gaiga foakaa.... thilhaa maa fui nagoobalha.... thilhaa thy kon lhaa ah kan buneba.... nan bunan biruntha balhaa.... thilhaa bafayaa kiyaabe

Quote    Reply   

#5 [url]

Sep 13 06 11:41 AM

ey kon felumeh feley kah.....

meekee dharumma vantha aalaathun vannan oiy thaneh noon.....nan kiyaa baa furathama....

kiyaakah ves neyngey dho bakattaa.....

thi lhai anganaaruvaaa .....jerry aaaa nubeheythi.....

goruhendigen komme hen mithanah vadhe onnaane kameh neiy....

SAY IT OR ELSE I WILL HAUNT U FOREVER!!!

Quote    Reply   

#7 [url]

Sep 13 06 10:14 PM

.......... thi aalaathunna keehkureveyny .. mithanun thi foto remove kurias raahjeyge hurihaa forum akah ma laanan .. den keehkureveyny.. theyo dhamain ohnan jeheyny... majeediya aky kes skooleh .. ekamakah kaleymen ehmes ehbas ve heheheheh.. .. ehenve ehnu othy article nerifa .. dharumavanthaiga cooler ihna vaahaka ah dhaandhen.. majeediya sux.. jerry sux.. u all sux... dhen fada hihpavaa.. mashah kiyany BC ... engijje.. den kameh kohbala.. oriyaan kohlaanan theen lhaa eh maa heykendenya.. ma mihaaru ves jerry skoolun nimigen dhaa iru elhaa ge foto thah mage class mates lahva naguvaanan.. hama fada boan jeheyny thi aalaai varu... :

Quote    Reply   

#9 [url]

Sep 14 06 8:44 PM

kaey thee haadha kunilhaa ehkey dho ?? meehaku mithaa kiyaafi tha dharuma vantha kada ey ? mithaak ee dharumavanthaaga ulhey firihen kulhi lhaaehkey kaey thee ?? dhen mithaaku nukiyaey majeediyyaaa gadha yekey ... mithaa kiyanee majeediyyaaa ga ulhey aathun gadha ey .. goru bovigen dhelolun nuneri hure bala .. kaey mi forum ga thifoto thi lany balaaha athun halaafa varan tha ? kaey firihenun ge foto tha vagah vess nagan engeny :S meedhen firihenun ge goi tha ? mees meehun lahvaa foto naguvaagen ( frihenunge ) forum thakah laagen dhen lalalaa
ONLY GOD CAN JUDGE ME... |

Quote    Reply   

#10 [url]

Sep 14 06 9:12 PM

Eyy karanbakattaa...... thilhai jerry ge foto naganee keeykuran?? haadha firihen kulhiyey dho!! kaley kamakee jerry ge foto balaafa helun dho!! Firihenkulhi aalaathun Dharuma vanthaiga ulheykan mihaaru gaboolukoffin!!!

Adhi handhaan kurey!! Thilhai mithaa ovegen feleyne kameh neiy!! Mee majeediyya ge aaalaathun ge thaneh!! Dharuma vantha lhainnah forum eh hulhuvey varuge fenvaru nethiyya forum thakah nuvannaanee!!

Quote    Reply   
Remove this ad

#13 [url]

Sep 17 06 7:33 PM

mi kon " BC " eh tha , maa gahdaa vefa thi phuhpanee ??!!! thi kahala rundi phirihen kulhi dharmavantha lhain keeh kuran miah vadhegen thi ulhenee. . . gahdaa vaanee gahdaaa vaa thanthaaga ingihje phorkaa

BC = BURIN C LOL hama rangalhah DC thi bunee

Quote    Reply   

#14 [url]

Sep 17 06 10:48 PM

suvaru maa dhen BC vefa, thi aalaathun gaddaa vaane dharumavanthaiga ingey bakattaa.. konme hen aga aruvan forum thakah vannaane kameh nei.. thi huri gadha kameh dhakkan aadhebala kuri machcha.. maa dhen revvey lhaa ekoah, kaley ah amaa ves hadhaan kureveyne balhaa..

Dheybala amaa burin gui ravvan.. eyrun thanfukeh thaa huri vaane ennu balhaa..
Thilhaage sodu kamun amilla ah kuri machcha araa foto eh nagan nukerigen ulhey lhaa akah kon kameh kureveynee..? SODU FK lhaa gandu.. dhen boe

Quote    Reply   

#20 [url]

Sep 23 06 8:19 PM

"BC" phithunee tha ??!!!

hmmm. . . mahshah heevanee elhai phithunee hen. . .

adhives anga aruvaathi FK lhai gandu !!!!!

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help